BEZPIECZNIK - gazeta szkolna ZSEiI Giżycko

Nieregularnik Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wydawany od 1998 r.

Historia i osiągnięcia

Pierwszy składW historii ZSE 1 kwietnia 1998 roku stanowi datę szczególną... Mamy nadzieję, że tak powie zacny historyk z okazji 50 urodzin szkoły (być może i do naszych potomków). Ukazał się wówczas pierwszy numer "Bezpiecznika" - gazetki szkolnej redagowanej, składanej i drukowanej przez uczniów "Elektryka".
Szczupłe grono redakcyjne nie potrafiło jeszcze wtedy dokładnie sprecyzować, jakiej treści artyluły znajdą sie w ich piśmie. Mieliśmy tytuł, kilka zwariowanych pomysłów i przede wszystkim chęci... do zabawy.

Kurs dla redaktorów w Ogonkach 1998 r.

Po pierwszym kroku, postawionym "z pewną dozą nieśmiałości", postawiliśmy następne - w kolejnych miesiącach. Kroczyliśmy już pewniej, uzbrojeni w minimum wiedzy i umiejętności, po odbyciu kursu dla początkujących redaktorów.
Szybko przyszły pierwsze sukcesy. Najważniejsze dla nas to oczywiście przychylne opinie ze strony kolegów i co tu kryć - również nauczycieli. Grzechem byłoby jednak nie wspomnieć o pierwszym miejscu, które zajął "Bezpiecznik" w konkursie na najlepszą gazetę szkolną i klasową, zorganizowanym przez "Gazetę Giżycką" (naszą konkurencję :)). Dzięki nagrodzie, którą wtedy (2 czerwca 1998) otrzymaliśmy, jakość druku znacznie się poprawiła.

Warsztaty redakcyjne - Ogonki 1998 r.Rok 1998 zakończyliśmy kolejnym sukcesem - I miejscem w konkursie gazetek szkolnych nieistniejącego już dzisiaj województwa suwalskiego.
Przez siedem lat istnienia dopracowaliśmy się kilku stałych cyklów. Najwiecej emocji budzą wywiady z nauczycielami, w których pragniemy ukazać inne oblicze osobistości zza biurka. Staramy się by na łamach "Bezpiecznika" nie zabrakło niczego, co dotyczy i interesuje społeczność "Elektryka". Stąd cykle "Fizyka jest ciekawa", "Ze statutem na Ty", "Parodia szkoły", muzyka, humor i wiele innych. Osobne miejsce zajmują "newsy" z życia ZSE.

Redaktorki przy pracy :)


Na swoje pierwsze urodziny "Bezpiecznik" rozszerzył działalność. Powstała wówczas pierwsza strona www gazety, która weszła później w skład szkolnego serwisu.
Dziś może czytać nas cały świat. Wystarczy mieć komputer podłączony do Internetu, a o to nie trudno. W siódmą rocznicę działalności opracowaliśmy nowy serwis www. Możecie w nim obejrzeć wszystkie archiwalne numery "Bezpiecznika". Mamy nadzieję, że ta forma wspomnień przypadnie wam do gustu.
Redakcja

Dyplomy :)

I miejsce w województwie suwalskim I miejsce w Giżycku
 ©  "Bezpiecznik" Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2014