BEZPIECZNIK - gazeta szkolna ZSEiI Giżycko

Nieregularnik Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wydawany od 1998 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Giżycku

7 października, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach, w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się konferencja pod tytułem "Promocja usług poradnictwa zawodowego w powiecie giżyckim". Jej zadaniem była promocja usługi poradnictwa zawodowego.

_

Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele władz miasta, samorządu, uczniowie klas maturalnych oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Gości przywitał i uroczyście otworzył konferencję Starosta Giżycki Wacław Strażewicz.

Swoje prezentacje przedstawiło kilku doradców zawodowych. Wystąpili pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, SzOK-u, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

_

Prezentacje były bardzo ciekawe. Doradcy zawodowi przekazali, gdzie można się udać, by zasięgnąć porady dotyczącej wyboru zawodu. Pokazali różnorodne testy pomagające odpowiedzieć na pytanie: Kim chcę zostać w przyszłości?

Rozbawił nas fakt, że w roli doradców zawodowych występowały same kobiety. Czyżby w Giżycku ta posada była zarezerwowana tylko dla płci pięknej?

Ania Steć

Więcej zdjęć w galerii ZSEiI

Powrót do strony tytułowej Bezpiecznika nr 42
 ©  "Bezpiecznik" Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2014