BEZPIECZNIK - gazeta szkolna ZSEiI Giżycko

Nieregularnik Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wydawany od 1998 r.

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w projekcie "ATRAKCYJNA SZKOŁA ZAWODOWA", który realizowany jest przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Logo projektu

Atrakcyjna Szkoła Zawodowa

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w projekcie "ATRAKCYJNA SZKOŁA ZAWODOWA", który realizowany jest przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych lub przedsiębiorczości oraz umiejętności informatycznych na poziomie wymaganym przez ECDL u uczniów szkół zawodowych województwa warmińsko - mazurskiego.

_

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczą, we wspieranych e-learningiem, pozalekcyjnych zajęciach komputerowych przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Certyfikat ECDL (European Computer Driving Licence) jest uznawany w całej Europie i poświadcza, że jego posiadacz ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie komputera w pracy zawodowej.

Ponadto, w ramach projektu, nasza szkoła otrzyma mobilną tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, która zwiększy atrakcyjność i efektywność zajęć. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych lub przedsiębiorczości z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i interaktywnego oprogramowania.

mb

Więcej na stronie projektu www.tolubie.edu.pl

Powrót do strony tytułowej Bezpiecznika nr 42
 ©  "Bezpiecznik" Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2014